ARCOLYTIC 450V80+50MFD 250V 100MFD etc [16556]

【解説】
米国 ARCOLYTIC社の電解コンデンサーです。
450V 80MFD
450V 50MFD
250V 100MFD
50V 250MFD の複合型です。

【基本データー】
・サイズ:35φ×102(mm)
販売価格 4,860円
※税込価格での表示です。